Disclaimer

Disclaimer

 

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. Next3 B.V. probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.
 

Tarieven, acties, korting 

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie. Alle vermelde tarieven op deze website zijn exclusief BTW en slechts ter indicatie. Eventuele vermelde kortingen of acties zijn alleen geldig tijdens de aangegeven periodes en zolang de voorraad strekt. Next3 B.V.  is altijd gemachtigd een korting of actie per direct stop te zetten of te starten. 
 

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
 

Directe, indirecte schade, garanties van producten

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of het gebruik van de diensten van Next3 B.V. .
 
Next3 B.V.  wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Next3 B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan uw PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door 
 
 
 
©Next3 B.V. , 2017. Alle rechten voorbehouden.